IVC is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit document. Gebruik concepten, voorbeelden en andere inhoud op eigen risico. Dit is een nieuwe uitgave en kan fouten en onnauwkeurigheden bevatten die uw systeem kunnen beschadigen.
Ga voorzichtig te werk. Mocht er desondanks iets foutlopen kan de auteur niet aansprakelijk gesteld worden. Auteursrechten horen toe aan de respectievelijke eigenaars, tenzij anders vermeld. Gebruik van een term uit dit document kan niet beschouwd worden als een inbreuk op welk handels- of servicemerk ook.
Het benoemen van specifieke producten of merken brengt geen kwaliteitsoordeel met zich mee.
Ons staalmateriaal geeft niet altijd het volledige dessin en kleurenbeeld weer. De foto’s en beelden in onze brochures kunnen door oa het printen een andere kleur nuance weergeven.

Privacy Policy
Cookie Policy